5Obdo/45/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 05.05.2016 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková
JUDr. Darina Ličková


Účastníci:
Ján Dlhý - Remond, Tatranská Štrba
c/a
Ing. Henrieta Bagoňová, Poprad
o zaplatenie 5.050,81 eur s prísl.