5Obdo/45/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Obec Liptovský Ján, Liptovský Ján
c/a
ŠPORTCENTRUM - LIPT. JÁN, s.r.o., Liptovský Ján
o vypratanie nehnuteľnosti