5Obdo/39/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 11:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
PAROPLYN HOLDINGS LIMITED, Limassol, Cyprus
c/a
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava
o 9 432 475,56 eur s príslušenstvom
termín vyhlasovanie sa ruší