5Obdo/22/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.10.2013 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Tehelňa STOVA, spol. s r o., Spišská Nová Ves
c/a
JUDr. Vladimír Pavlov – SKPÚ J.X.C.-INVEST, s. r. o., Košice