5Obdo/12/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Anna Marková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Peter Braun ZISK, Levice
c/a
S E A F L Y a. s., Bratislava
o zaplatenie 5 806,61 eur s príslušenstvom