5Obdo/11/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.10.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková
Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Lenka Praženková


Účastníci:
Ing. Roman Murár, Bratislava
c/a
EMERSON, a. s., Nové Mesto nad Váhom
o určenie neplatnosti valného zhromaždenia