5MObdo/3/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2015 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Anna Marková

Členovia senátu: JUDr. Darina Ličková
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
PAROPLYN HOLDINGS LIMITED, Limassol, Cyprus
c/a
Bratislavská teplárenská a. s., Bratislava
o 9 432 475,66 eur s príslušenstvom
termín vyhlasovania sa ruší