5Cdo 51/2012

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2014 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Vladimír Magura
Členovia senátu: JUDr. Helena Haukvitzová
JUDr. Soňa Mesiarkinová


Účastníci:
Ing. Július Lapdavský

c/a

Ing. Imrich Galajda