2Obo/38/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.01.2017 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr.Miničová
Členovia senátu: JUDr. Izakovičová
JUDr. Krajčovičová


Účastníci:
PRIATEĽSTVO, a.s., Gogoľova 18, Bratislava
c/a
HYDREX, s.r.o., Partizánska ul. 1877, Hriňová, zast. AK SOUKENÍK-ŠTRPKA,s.r.o.,Šoltésovej 14,Bratislava

o zaplatenie 32.544,25 eur s príslušenstvom