3 Tdo 9/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.01.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Dagmar Vavreková, § 238 Tr. zák.