2 To 14/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.02.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miroslav Štvrtecký,
§ 296 Tr. zák. a iné