1 Dso 7/2016

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.01.2017 13:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. R. K.