2. stvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Názov verejného obstarávateľa: Najvyšší súd Slovenskej republiky

Sledované obdobie:                     1. 4. 2015 – 30. 6. 2015 (2. štvrťrok 2015)
 
P.č. Predmet zákazky Hodnota
zákazky
(€ s DPH)
Identifikácia úspešného uchádzača
1. Tonery 1 776,00 Clean tonery, s.r.o., Pezinok