6 Tdo 85/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Dušan Lamoš pre § 221 ods. 1, ods. 3 písm. c/ Tr. zák. a iné