1 Obdo V 5/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zuzana Ďurišová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Beata Miničová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
HYDREE FINANCIAL SLOVAKIA, s.r.o., Potvorice
c/a
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava a spol.
o zaplatenie 9 355 850,46 eur s prísl.