1 To 3/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 15.11.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
kpt. Mgr. Pavol Pataky, pre § 329 ods. 1,2 Tr. zák. a iné