3 To 10/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 30.11.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Ing. Mgr. Ignác Ilčišin a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.