2016/156


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup Právnická literatúra"Občanské soudní ŕízení-Komentár I.,II.,III.,IV.,V.",
Hodnota objednaného plnenia:197,55 €
Dátum vyhotovenia objednávky:03.10.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína Hrdá
Sídlo:Právnická literatúra
cabaj 897
951 17 Cabaj-Čápor
IČO:44711905
DIČ:1072225308

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:JUDr. Ivan Solej
Funkcia:riaditel KP a správy súdu