2016/048


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup periodika Zo súdnej praxe ročník 2016
Hodnota objednaného plnenia:472,50 €
Dátum vyhotovenia objednávky:08.03.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:WOLTERS KLUWER, s r. o.,
Sídlo:Mlynské nivy č.48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy