4 To 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.10.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľuboš Pallek a spol., pre § 9 ods. 2 k § 250 ods.1,4 písm.a/,ods.5 TZ
ZRUŠENÉ