1 Tdo 40/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2016 13:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Jarmila Škradová, § 172/1a,d Tr.zák.
ZRUŠENÉ