5 To 6/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.11.2016 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Milan Slivka a spol., § 329/1,2 Tr. zák.