3 Tdo 52/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.10.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Štefan Jóba a spol., § 186 ods. 1, ods. 2 písm. b/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.