2Obo/23/2015

2Obo/24/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.09.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Miničová
Členovia senátu: JUDr. Krajčovičová
JUDr. Izakovičová


Účastníci:
Mgr. Alena Turčanová, správca KP KALINIČ Dolný Kubín, s. r. o.
c/a
JUDr. Jozef Školník, Veľký Krtíš

o zaplatenie 100 898,22 eur s príslušenstvom
termín zrušený