4 To 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.09.2016 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľuboš Pallek a spol., § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 4 písm. a/, ods. 5 Tr. zák.