123/2016


Detail objednávky

Predmet objednávky:Výroba regálov na ukladanie spisov v registratúrnom stredisku
Hodnota objednaného plnenia:1 821,00 €
Dátum vyhotovenia objednávky:30.08.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:UVTOS pre mladistvých
Sídlo:Družstevná 1611/2, Sučany
IČO:738361
DIČ:2020603486

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Ján Hurban
Funkcia:správa majetku