2 Tdo 29/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.09.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Michal Žofčák, § 323/1a Tr.zák. a iné