4 Ds 2/2016

Kolégium: Disciplinárny senát
Forma pojednávania: Ústne pojednávanie
Termín: 19.09.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. M. K.