2 Tdo 36/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.09.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Silvester Dunka, § 189/1,2a,b Tr.zák. a iné