2016/080


Detail objednávky

Predmet objednávky:Nákup schránky
Hodnota objednaného plnenia:17,20 €
Dátum vyhotovenia objednávky:20.06.2016
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Rottner Security Slovensko
Sídlo:Gagarinova 10/B
Bratislava
821 05
IČO:45711615
DIČ:2023094073

Osoba, ktorá konala v mene Najvyššieho súdu SR

Meno a priezvisko:Ing. Jozef Kaffka
Funkcia:riaditeľ správy súdu