1 Tdo 45/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.07.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. Eva Koczánová, § 158 ods. 1 písm. a/ Tr. zák. č. 140/1961 Zb.
ZRUŠENÉ