5 To 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.07.2016 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ivan Petrík, § 329/1,2 Tr.zák. a iné