5Obdo/13/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2016 10:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Darina Ličková
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková,
JUDr. Anna Marková


Účastníci:
R. L. Davison & Co. Ltd. Londýn
c/a
Žofia Čechová - OPAL TRANS Víťaz, Košice
o zaplatenie 13 272,34 eur s príslušenstvom