5 To 4/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.07.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Alexander Rácz, § 329/1,2 Tr.zák.
ZRUŠENÉ