2 TdoV 11/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.05.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Maroš Príbelský a spol. pre § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.