5 Tost 5/2017

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.02.2017 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
RNDr. Peter Ostrolucký, § 329/1 Tr.zák.