5 Tost 42/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.10.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ján Badžo, § 329/1 Tr.zák.