5 Tost 42/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 02.12.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MUDr. A. Á., § 329 ods. 1 Tr. zák.
Zrušené