5 Tost 30/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.08.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Judita Csörgöová a spol., § 219/1,2i Tr.zák. a iné