5 Tost 22/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.06.2014 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
T.L. a spol., § 276/1,4 Tr. zák.