5 Tost 21/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.06.2015 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. L. H., § 333/1,3 Tr. zák. a iné