5 Tost 14/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 23.04.2013 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S. S. a spol., § 333 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák.