5 Tost 10/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.03.2012 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
MUDr. A. B. a spol. pre § 329/1 Tr. zák.