5 To 9/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. M. T., § 333/1,2b Tr.zák.