5 To 8/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 20.10.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Dušan Kurilla, § 329/1,2 Tr.zák.