5 To 7/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 18.08.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ján Tatič a spol., § 221/1,3c,4a Tr.zák.