5 To 7/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.06.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. S., § 333/1 Tr. zák.