5 To 7/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.09.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. K. a spol., § 329 ods. 1,2 Tr. zák. a iné