5 To 7/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 04.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
PharmDr.N.M., § 187/1b,c,d,5a,b Tr.zák.