5 To 6/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 26.03.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.Š., § 250/1,4 Tr. zák.
ZRUŠENÉ